آخرین پروژه ها

پروژه گندله سازی اردکان

پروژه گندله سازی اردکان شامل دو بخش نصب تجهیزات مکانیکی و نسوز چینی قرار می گرفت.

ادامه مطلب

پروژه کارخانه آتش پویا سپاهان

طراحی و اجرای کوره تونلی و اتوماتیک پخت آجر به طول 40 متر و عرض 5 متر و راه اندازی کامل خط تولید.

ادامه مطلب

ﭘﺮوژه اورﻫﺎل ذوب ﻣﺲ ﺧﺎﺗﻮن آﺑﺎد

این پروژه در سه بخش مکانیک و بخش نسوز و بخش برق و ابزار دقیق انجام شد.

ادامه مطلب

پروژه پالایشگاه گاز ایلام

تعمیرات دوره ای شامل قالب بندی و جرم ریزی تیوپ شیت کوره های واکنش (سولفور) پالایشگاه گاز ایلام .

ادامه مطلب

پروژه کارخانه بهین ریل

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ و اﺟﺮاي ﻣﺠﺪد ﻧﺴﻮز ﮐﻮره اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺎﻧﺪاژ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻦ رﯾﻞ

ادامه مطلب

شرکت های مرتبط با ما